La seguretat a l’escalada, un factor clau

L’escalada clàssica és una modalitat que consisteix a pujar o recórrer parets de roca, vessants escarpades o altres relleus naturals caracteritzats per la seva verticalitat, fent servir mitjans d’assegurament recuperables en gairebé la seva totalitat i la possibilitat en la seva progressió d’utilitzar mitjans artificials.

A més, també hi ha la modalitat d’escalada esportiva, que consisteix a pujar o recórrer parets proveïdes de vies equipades amb assegurances col·locades de manera fixa a la paret per garantir la seguretat de l’escalador/a.

Quan es parla d’escalada, ja sigui en qualsevol de les seves modalitats, el primer concepte que s’ha de tenir molt en compte és la seguretat. Per regla general, tots els esports comporten un cert risc, però en el cas de l’escalada, aquests riscos o perills són més accentuats.

Hi ha tres factors principals que poden potenciar els riscos en la pràctica de l’escalada: les condicions del medi on es dugui a terme la pràctica esportiva, l’estat del material i l’actuació del mateix escalador/a. Per aquest motiu és de vital importància seguir totes les mesures de seguretat.

El primer punt a tenir en compte abans de la pràctica d’aquest esport és comprovar en quin estat es troben les vies i l’entorn del sector on escalarem. A causa de l’augment de practicants d’aquest esport outdoor, ens podem trobar que molts sectors d’escalada estiguin desgastats (mosquetons, elements asseguradors, etcètera), la qual cosa ens obliga a fer una comprovació prèvia de l’estat de les vies i de l’entorn.

El manteniment del material d’escalada és un altre factor important i sempre ha d’estar en perfectes condicions per evitar accidents greus. Per aquest motiu s’ha de fer un manteniment periòdic de tot el material, tal com ho especifiquen els mateixos fabricants.

Per últim, l’actuació de l’escalador/a sol ser un punt que no es té en consideració. Aquest punt és crucial, ja que si no es duu a terme una bona pràctica (com per exemple no portar casc, no revisar els nusos, no col·locar bé el material a la via o no  estar atent a l’hora d’assegurar) es poden arribar a patir accidents.

En aquest sentit, és important fomentar la pràctica d’esports a l’aire lliure sempre amb responsabilitat i mantenint les mesures de seguretat adequades per a cada esport.

Fonts: FEEC i FEDME

 

Necessites els serveis d’una agència de comunicació de esports outdoor? Posa’t en contacte amb nosaltres clicant aquí.